PROGRAM PAKOVANJA ČELIČNIM TRAKAMA

Čelične trake:

Čelične trake:

- Standardna crnolakirana, voskirana ili svetla.
- Apex celicna traka je hladno valjana, nisko ugljenicna celicna traka, projektovana za srednje-teške aplikacije.
- Magnus celicna traka je hladno valjana, srednje ugljenicna celicna traka, sa oborenim ivicama, dodatno termicki tretirana, sa visokom otpornošcu na istezanje i udarna naprezanja.

Kombinovani alat dizajniran je tako da vrši funkciju natezanja, spajanja bez metalne spojnicei secenja trake.

Metalne spojnice za pakovanje čeličnim trakama:

Metalne spojnice za pakovanje čeličnim trakama:

Metalne spojnice proizvode se kao otvorene, zatvorene i spojnice u lancu

Nosač čelične trake: NCT 10

Nosač čelične trake: NCT 10

- Laka kolica sa gumenimtockovima za bolju pokretljivost;
- Za unutrašnju primenu;;
- Koristi i jednostruko i višestruko;
namotan kotur (Ribbon & Mill wound);;
- Pogodan za trake razlicitih širina;;
- Dimenzije: 1041 x 470 x 711 mm;