AMBALAŽA

PROVIDNA AMBALAŽA ZA PREHRAMBENU
INDUSTRIJU - PET - DO 60°C

Četvrtaste PET posude za dostavu hrane

PET 150

PET 150

Dimenzije: 110×115 mm
Visina: 47 mm
Pakovanje: 900 kom.

PET 250

PET 250

Dimenzije: 110×115 mm
Visina: 40.5 mm
Pakovanje: 900 kom.

PET 375

PET 375

Dimenzije: 110×115 mm
Visina: 56.5 mm
Pakovanje: 900 kom.

PET 500

PET 500

Dimenzije: 111 x 105 mm
Visina: 56.5 mm
Pakovanje: 1800 komada

PET 750

PET 750

Dimenzije: 154 x 145 mm
Visina: 50 mm
Pakovanje: 450 komada

PET 1000

PET 1000

Dimenzije: 154 x 145 mm
Visina: 65 mm
Pakovanje: 450 komada

Izdignute pravougaone PET posude za dostavu hrane

PET 501

PET 501

Dimenzije: 111 x 105 mm
Visina: 80 mm
Pakovanje: 1000 komada

PET 500

PET 500

Dimenzije: 173 x 107 mm
Visina: 58 mm
Pakovanje: 400 komada

PET 750

PET 750

Dimenzije: 173 x 107 mm
Visina: 73 mm
Pakovanje: 600 komada

PET 1000

PET 1000

Dimenzije: 173 x 107 mm
Visina: 92 mm
Pakovanje: 600 komada

PET 1000

PET 1000

Dimenzije: 196 x 133 mm
Visina: 70 mm
Pakovanje: 500 komada

PET 1250

PET 1250

Dimenzije: 206 x 146 mm
Visina: 76 mm
Pakovanje: 400 komada

PET 1500

PET 1500

Dimenzije: 206 x 146 mm
Visina: 84 mm
Pakovanje: 400 komada

PET 2000

PET 2000

Dimenzije: 206 x 146 mm
Visina: 110 mm
Pakovanje: 400 komada

Pravougaone PET posude za dostavu hrane

PET 300

PET 300

Dimenzije: 173 x 107 mm
Visina: 25 mm
Pakovanje: 400 komada

PET 500

PET 500

Dimenzije: 173 x 107 mm
Visina: 34 mm
Pakovanje: 400 komada

PET 750

PET 750

Dimenzije: 173 x 107 mm
Visina: 49 mm
Pakovanje: 600 komada

PET 1000

PET 1000

Dimenzije: 173 x 107 mm
Visina: 68 mm
Pakovanje: 600 komada

PET 1250

PET 1250

Dimenzije: 206 x 146 mm
Visina: 46 mm
Pakovanje: 400 komada

PET 1500

PET 1500

Dimenzije: 206 x 146 mm
Visina: 54 mm
Pakovanje: 400 komada

PET 2000

PET 2000

Dimenzije: 206 x 146 mm
Visina: 80 mm
Pakovanje: 400 komada

PET 500

PET 500

Dimenzije: 194 x 133 mm
Visina: 35 mm
Pakovanje: 500 komada

PET 1000

PET 1000

Dimenzije: 196 x 133 mm
Visina: 50 mm
Pakovanje: 500 komada

Ovalne PET posude za dostavu hrane

PET 375

PET 375

Dimenzije: 127 x 91 mm mm
Visina: 51 mm
Pakovanje: 800 komada

PET 500

PET 500

Dimenzije: 164 x 132 mm
Visina: 34 mm
Pakovanje: 800 komada

PET 750

PET 750

Dimenzije: 164 x 132 mm
Visina: 51 mm
Pakovanje: 800 komada

Okrugle PET posude za dostavu hrane

PET 250

PET 250

Dimenzije: 100 mm
Visina: 48 mm
Pakovanje: 500 komada

PET 375

PET 375

Dimenzije: 116 mm
Visina: 54 mm
Pakovanje: 800 komada

PET 500

PET 500

Dimenzije: 135 mm
Visina: 56 mm
Pakovanje: 800 komada

PET 750

PET 750

Dimenzije: 151 mm
Visina: 65 mm
Pakovanje: 200 komada

PET 1000

PET 1000

Dimenzije: 165 mm
Visina: 70 mm
Pakovanje: 200 komada

ALUMINIJUMSKA FOLIJA

300

300

Dužina Hilzne:: 300 mm
Debljina: 10 μm
Pakovanje: 1 kg

400

400

Dužina Hilzne:: 400 mm
Debljina: 10 μm
Pakovanje: 1 kg

POSUDE ZA HRANU OD POLIPROPILENA DO 120°C

PP 150

PP 150

Dimenzije: 117×110 mm
Visina: 34 mm
Pakovanje: 700 komada

PP 250

PP 250

Dimenzije: 110×115 mm
Visina: 47 mm
Pakovanje: 900 komada

PP 375

PP 375

Dimenzije: 135 mm
Visina: 67 mm
Pakovanje: 600 komada

PP 500

PP 500

Dimenzije: 120×140 mm
Visina: 104 mm
Pakovanje: 700 komada

PP 750

PP 750

Dimenzije: 120×140 mm
Visina: 104 mm
Pakovanje: 600 komada

PP 750

PP 750

Dimenzije: 175×165 mm
Visina: 55 mm
Pakovanje: 300 komada

PP 750

PP 750

Dimenzije: 173×107 mm
Visina: 49 mm
Pakovanje: 300 komada

PP 1000

PP 1000

Dimenzije: 203×146 mm
Visina: 60 mm
Pakovanje: 300 komada

PP 1000

PP 1000

Dimenzije: 173×107 mm
Visina: 49 mm
Pakovanje: 300 komada

PP 800

PP 800

Dimenzije: 220×155 mm
Visina: 60 mm
Pakovanje: 300 komada

PP 800

PP 800

Dimenzije: 220×155 mm
Visina: 75 mm
Pakovanje: 300 komada

PP 1800

PP 1800

Dimenzije: 180×190 mm
Visina: 200 mm
Pakovanje: 200 komada

OSYK 500

OSYK 500

Dimenzije: 220×138 mm
Visina: 42 mm
Pakovanje: 450 komada

OSYK 750

OSYK 750

Dimenzije: 220×138 mm
Visina: 58 mm
Pakovanje: 450 komada

FI 145

FI 145

Dimenzije: Ø145 mm
Visina: 66 mm
Pakovanje: 800 komada

OTK 3000

OTK 3000

Dimenzije: 315×220 mm
Visina: 62 mm
Pakovanje: 75 komada

AMBALAŽA ZA KOLACE

1 kolač

1 kolač

Dimenzije: 111 x 105 mm
Visina: 80.5 mm
Pakovanje: 900 komada

2 kolača

2 kolača

Dimenzije: 173 x 107 mm
Visina: 92 mm
Pakovanje: 600 komada

3 kolača

3 kolača

Dimenzije: 180 x 80 mm
Visina: 75 mm
Pakovanje: 600 komada

4 kolača

4 kolača

Dimenzije: 196 x 133 mm
Visina: 75 mm
Pakovanje: 500 komada

FT 304

FT 304

Dimenzije: ø95 mm V: 35 mm
Visina poklopca: 15 mm
Dimenzije poklopca: ø95 mm
Pakovanje: 1000 komada

FI 100/45

FI 100/45

Dimenzije: ø145 mm
Visina: 100 mm
Dubina: 45 mm
Pakovanje: 1800 komada

PET 300

PET 300

Dimenzije: 173 x 107 mm
Visina: 25 mm
Pakovanje: 400 komada

PET 500

PET 500

Dimenzije: 173×107 mm
Visina: 34 mm
Pakovanje: 400 komada

PET 1000

PET 1000

Dimenzije: 196 x 133 mm
Visina: 50 mm
Pakovanje: 500 komada

L 059

L 059

Dimenzije:
Visina: 60 mm
Pakovanje: 800 komada

FT 105

FT 105

Dimenzije: 223 x 134 mm
Visina: 30 mm
Pakovanje: 400 komada

FT 106

FT 106

Dimenzije: 260 x 180 mm
Visina: 40 mm
Pakovanje: 300 komada

Štapići

Štapići

Dimenzije: 180 x 80 mm
Visina: 50 mm
Pakovanje: 600 komada

L 109

L 109

Dimenzije: 233 x 175 mm
Visina: 36 mm
Pakovanje: 600 komada

L 106

L 106

Dimenzije: 233 x 175 mm
Visina: 21 mm
Pakovanje: 600 komada

FT 107

FT 107

Dimenzije: 220 x 150 mm
Visina: 30 mm
Pakovanje: 400 komada

L 081

L 081

Dimenzije: 212 x 150 mm
Visina: 50 mm
Pakovanje: 400 komada

L 090

L 090

Dimenzije: 150 x 150 mm
Visina: 50 mm
Pakovanje: 600 komada

PET 500

PET 500

Dimenzije: 194 x 133 mm
Visina: 35 mm
Pakovanje: 500 komada

POSUDE ZA DOSTAVU HRANE OD STIROPORA SA POKLOPCEM

MB1

MB1

Dimenzije: 210 x 240 mm
Visina: 70 mm
Pakovanje: 200 komada

MB2

MB2

Dimenzije: 210 x 240 mm
Visina: 70 mm
Pakovanje: 200 komada

MB3

MB3

Dimenzije: 210 x 240 mm
Visina: 70 mm
Pakovanje: 200 komada

HB10

HB10

Dimenzije: 240 x 155 mm
Visina: 70 mm
Pakovanje: 200 komada

HB9

HB9

Dimenzije: 180 x 145 mm
Visina: 72 mm
Pakovanje: 200 komada

HB6

HB6

Dimenzije: 140 x 140 mm
Visina: 80 mm
Pakovanje: 200 komada

HB7

HB7

Dimenzije: 135 x 135 mm
Visina: 70 mm
Pakovanje: 500 komada

RP1

RP1

Dimenzije: Ø195 mm
Pakovanje: 1800 komada

RP3

RP3

Dimenzije: Ø195 mm
Pakovanje: 1800 komada

CAŠE ZA PONETI I CAŠE ZA PROSLAVE

Plastične Čaše

0.2 l

0.2 l

Zapremina: 200 ml
Pakovanje: 2500 komada

0.3 l

0.3 l

Zapremina: 300 ml
Pakovanje: 1600 komada

0.5 l

0.5 l

Zapremina: 500 ml
Pakovanje: 1080 komada

ART 250

ART 250

Poklopac sa i bez rupe
Zapremina: 250 ml
Pakovanje: 1080 komada

ART 300

ART 300

Poklopac sa i bez rupe
Zapremina: 300ml
Pakovanje: 1600 komada

ART 400

ART 400

Dimenzije: 225x135x43 mm
Pakovanje: 500 komada

FT 156

FT 156

Dimenzije: ø80 mm
Visina: 75 mm Pakovanje: 2000 komada

Čaše Za Kafu Za Poneti

120 ml

120 ml

Zapremina: 120 ml
Pakovanje: 1620 komada

236 ml

236 ml

Zapremina: 236 ml
Pakovanje: 1000 komada

350 ml

350 ml

Zapremina: 350 ml
Pakovanje: 1000 komada

300 ml

300 ml

Zapremina: 300 ml
Pakovanje: 1000 komada

236 ml

236 ml

Zapremina: 236 ml
Pakovanje: 1000 komada

Nosač za dve čaše

Nosač za dve čaše

Pakovanje: 700 komada

Nosač za četiri čaše

Nosač za četiri čaše

Pakovanje: 700 komada

ALUMINIJUMSKE POSUDE ZA DOSTAVU HRANE I KETERING

450 ml

450 ml

Dimenzije: 147×122 mm
Visina: 40 mm
Pakovanje: 100 komada

500 ml

500 ml

Dimenzije: 205×115 mm
Visina: 32 mm
Pakovanje: 100 komada

700 ml

700 ml

Dimenzije: 201×109 mm
Visina: 49 mm
Pakovanje: 100 komada

Ø 230

Ø 230

Dimenzije: 120×140 mm
Visina: 104 mm
Pakovanje: 700 komada

900 ml

900 ml

Dimenzije: 209×141 mm
Visina: 37 mm
Pakovanje: 100 komada

1100 ml

1100 ml

Dimenzije: 225×175 mm
Visina: 35 mm
Pakovanje: 100 komada

2000 ml

2000 ml

Dimenzije: 260×190 mm
Visina: 56 mm
Pakovanje: 100 komada

2400 ml

2400 ml

Dimenzije: 315×215 mm
Visina: 56 mm
Pakovanje: 100 komada

3000 ml

3000 ml

Dimenzije: 319×259 mm
Visina: 50 mm
Pakovanje: 100 komada

Mali

Mali

Dimenzije: 351×243 mm
Pakovanje: 100 komada

Srednji

Srednji

Dimenzije: 430×286 mm
Pakovanje: 100 komada

Veliki

Veliki

Dimenzije: 548×359 mm
Pakovanje: 100 komada

AMBALAŽA ZA TORTE

Ambalaža za okrugle torte

FT 7-YK

FT 7-YK

Precnik: ø180 mm
Visina: 80 mm
Pakovanje: 100 komada

FT 7-Y

FT 7-Y

Precnik: ø220 mm
Visina: 110 mm
Pakovanje: 100 komada

FT 8-Y

FT 8-Y

Precnik: ø260 mm
Visina: 115 mm
Pakovanje: 100 komada

FT 22-Y

FT 22-Y

Precnik: ø300 mm
Visina: 105 mm
Pakovanje: 100 komada

Ambalaža za rolate – šnitove

Rolat

Rolat

Dimenzije: 330×125 mm
Visina: 110 mm
Pakovanje: 100 komada

FT 510

FT 510

Dimenzije: 290x179mm
Visina: 91 mm
Pakovanje: 150 komada

FT 9B

FT 9B

Dimenzije: 330x125mm
Visina: 110 mm
Pakovanje: 200 komada

FT 9A

FT 9A

Dimenzije: 270×100 mm
Visina: 90 mm
Pakovanje: 200 komada

Ambalaža za četvrtaste torte

Kocka

Kocka

Dimenzije: 395×285 mm
Visina: 120 mm
Pakovanje: 50 komada

Kilska

Kilska

Dimenzije: 220×150 mm
Visina: 100 mm
Pakovanje: 50 komada